top of page

NOV poziv EKO sklada lastnikom večstanovanjskih stavbEKO sklad RS je dne 12.8.2016 objavil javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb, tj. stavb s tremi ali več stanovanji, na območju Republike Slovenije.

Razpis je objavljen z namenom, da se k odločitvi za energetsko obnovo večstanovanjske stavbe spodbudi vse lastnike stanovanj v večstanovanjskih stavbah saj javni poziv omogoča, da nepovratno finančno spodbudo prejmejo vsi lastniki stanovanj (fizične osebe, stanovanjski skladi, gospodarske družbe, idr.) in ne samo fizične osebe kot doslej.

Z namenom zagotoviti dobro pripravljene, strokovno načrtovane in nadzorovane naložbe javni poziv omogoča dodelitev dodatne spodbude na podlagi projekta za izvedbo del, in bo vključevala strokovni nadzor izvajanja naložbe.

V ENEPRO Maribor nudimo vse storitve s celovito rešitvijo za obnovo stavb na enem mestu, ki so potrebne za pridobitev subvencije in/ali kredita EKO SKLADa ter 100 % jamčimo za poštenost in kakovost skladno z dosežki stroke.

bottom of page