top of page

Simptom BOLNIH HIŠ

Mnoga stanovanja v Mariboru so lahko krivec za bolezni. Sindrom bolnih hiš je pojav, ko več napačnih odločitev povzroči za prebivalce nevarno okolje (povzročanje bolezni) a tudi krajšo življenjsko dobo stavbe.

Problem za zdravje predstavljajo predvsem prisotnost vlage in »slab zrak«, kot posledica neprimernih in/ali napačno vgrajenih materialov. V sodobnem gradbeništvu sta se tako uveljavili disciplini »gradbene fizike«, ki se ukvarja s funkcionalnim sestavljanjem materialov, ter »gradbena biologija«, ki proučuje vpliv materialov na psihofizično stanje prebivalcev, povedano poenostavljeno.EndFragment

bottom of page