top of page

BARVE in njihov vpliv na počutje

1. KAJ so BARVE in KAKO jih uporabljati ?

Zdi se, da večina ljudi sprejema barve kot nekaj fizičnega, kot nekaj, kar naše fizične oči zaznavajo s pomočjo razuma.

Barve so večplasten pojav saj nosijo v sebi različne ravni in razsežnosti, ki jih nikoli ne moremo razumeti do kraja. Tako kot zvok, so tudi barve eden izmed "pra-jezikov sveta" katerih sporočila so se skozi stoletja vtisnila v podzavest ljudi.Nekatere barve nezavedno sproščajo, nekatere zbujajo strah, veselje ali razburjenje, druge nas pomirjajo.

Barve lahko opazujemo samo s fizikalnega vidika in jim pripisujemo določeno "nihajno vrednost", ki je določen delček bele svetlobe. Oči oziroma ljudje potrebujejo svetlobo in zato tudi potrebujejo barve.

Barve mavrice

Angleški fizik Isaac Newton je odkril, da se bela svetloba razdeli skozi prizmo na barve mavrice, ter da vsaka od teh barv niha na svoj način, zato je tudi stopnja energije, ki jo oddaja različna. Danes se lahko z zapletenimi elektronskimi merilci (in tudi z radiestezijo, ipd.), poleg fizikalnih nihanj, izmerijo tudi drugi nihajni nivoji barv. Znanstveniki so tudi že dokazali, da imajo barve celo večjo nihajno moč, ter s tem večji vpliv na človeka, kot zvok ali govorjena beseda. Z barvami lahko izrazimo svoje občutke in tako komuniciramo z okolico, prav tako pa tudi "barvna okolica" vpliva na nas.

Se nadaljuje; prihodnji teden: "BARVE - naše ogledalo" (iz vsebine: nihajni pomen barv, barve in alkimija, psihologija barv, splošno o zdravljenju z barvami) ..... sledi serija o posameznih barvah

BERITE nas, posvetujte se in izbirajte vpliv barv na vaše počutje skupaj z nami !

bottom of page