top of page

EnerPHit sanacija hiše v Mariboru

"Kaj se nam bolj splača?" Je pogosto vprašanje strank, ki zahteva utemeljen odgovor. Od kar lahko postrežemo z zanesljivimi energetskimi in ekonomskimi izračuni po mednarodno uveljavljeni metodologiji, nam k sreči ni potrebno ugibati in se sklicevati na takšne in drugačne izkušnje.


Vsaka hiša je unikat, že zaradi parcele, lege, okolja in klimatskih podatkov! Drugačna tudi in seveda že zaradi svojih edinstvenih prebivalcih.

Zato si vsaka stavba in vsak investitor "zaslužita" individualno obravnavo in omenjene izračune. Tega mnenja je bila tudi zadnja naša stranka v Mariboru.


Naj tukaj predstavim le povzetek izračunov:

  • Gre za 256 m2 ogrevanih površin v zidani enostanovanjski stavbi, grajeni v poznih 50-ih letih

  • Stranka in njen arhitekt sta pripravila idejni projekt celovite obnove z nekaj elementi posodobitve in rekonstrukcije

  • Energetski izračun je pokazal, da bo energetska učinkovitost stavbe po predvideni obnovi znašala 45,6 kWh/m2a. Hkrati smo pripravili več dodatnih variant energetskega izračuna v katerem smo upoštevali različne ukrepe in strojno opremo tako, da smo dobili izračune stanja, obnove po PURES-u (pravilnik o učinkoviti rabi energije), varianto 55 kWh in EnerPHit varianto (25 kWh/m2a). EnerPHit je oznaka Passivhaus Inštituta za standardizirano celovito sanacijo stavb s komponentami za pasivne hiše. Več na: https://www.enepro.biz/enerphit

  • Vse variante smo finančno ovrednotili in razvrstili po "doplačilih". Tako je najmanjši finančni vložek seveda pri varianti PURES in največji razumljivo, pri varianti EnerPHit.

  • Za vse variante smo preverili možnost črpanja Ekoskladovih spodbud, ki v obravnavanih primerih znašajo od cca. 5.700, 14.100, 15.300 in vse do 43.500 EUR nepovratnih subvencij.

  • Ekonomski izračun je razblinil dvome: Sanacija stavbe, kot je bila načrtovana, je bila odlično in dokaj racionalno zastavljena. Kljub temu je za doseganje najvišje Ekoskladove subvencije in hkrati EnerPHit določil potrebno doplačati le cca. 15.000 EUR. Že sama razlika v višini subvencije (43,5 manj 15,3) je 28.200 EUR! Torej se bo stranki doplačilo v višini 15.000 EUR povrnilo takoj po dokončanju sanacije, kar je lahko že v enem letu. Ne le povrnilo, celo za 13.200 EUR se bo investicija pocenila!

  • Dodaten finančni učinek pa prinaša seveda še razlika v energetski varčnosti, torej razlika med 45,6 in 25 = 20,6 kWh/m2a. Preračunano, bo stranki ta razlika prinesla cca. 1.300 EUR prihranka na leto (računano s 30 letnim povprečjem cen).


Nauk? Če saniraš - saniraj dosledno in s pravimi svetovalci! Boljših naložb menda ni!

bottom of page