top of page

Poraba energije za ogrevanje - meritve potrjujejo pričakovanja v praksi

Za pasivne hiše obstajajo dolgoletne izkušnje z merjenjem rezultatov in s statističnim zajemanjem realne porabe energije. Le na podlagi znanstveno pridobljenih rezultatov, je moč soditi o zanesljivosti koncepta gradnje pasivnih hiš.

Med primerljivo grajenimi hišami, imamo pri vseh gradbenih standardih (energetsko potratne, nizko-energijske, pasivne, skoraj nič-energijske, itd...) opazne razlike v porabi energije, ki jih pripisujemo uporabniškem vedenju. Odstopanja do +/- 50% od povprečja predstavlja pričakovano, normalno porazdelitev.

Najpomembnejši vzrok za takšno porazdelitev nastane (časovno enake meritve), zaradi različnih temperatur v prostorih. Poraba energije se zato mora meriti v večjem številu enako grajenih hiš, predvsem z namenom prepoznati vpliv različnih uporabniških navad in primerjave kakovosti stavb.

Izmerjen rezultat ene stavbe zato ni merodajen. Spodnja grafika prikazuje preglednico meritev v 41 nizko-energijskih in v skupaj 106 pasivnih hišah v Nemčiji.

Primerjava izmerjenih rezultatov v naseljih jasno pokaže dejansko, izrazito razliko porabe ogrevalne energije med nizko-energijskimi in pasivnimi hišami.

Rezultati meritev se zelo dobro skladajo s predhodnimi izračuni energetskih potreb, izdelanimi s programom za energetsko bilanciranje stavb PHPP.

Program je odlično pomagalo pri določanju srednje porabe toplotne energije v fazi načrtovanja stavbe. To velja za novogradnje, kot za energetske sanacije stavb. Razlike med načrtovanim in dejanskim stanjem, t.i. "Performance gap", pri standardu pasivnih hiš, tako ni potrjen.

Široka uporabnost

V naslednji grafiki so predstavljeni rezultati, pridobljeni z meritvami v več kot 1.800 novih stanovanjskih enot, grajenimi po zahtevah koncepta za gradnjo pasivnih hiš in v cca. 170 stanovanj, ki so bila obnovljena s komponentami za pasivne hiše. Meritve potrjujejo, da koncept pasivnih hiš dokazljivo in ponovljivo vodi k visokim prihrankom ogrevalne energije. Prihranki so v primerjavi z obstoječimi stavbami 90 odstotni in v primerjavi z zakonsko določenimi zahtevami po energetsko varčne gradnje (pri nas PURES), še vedno okrog 80 odstotni. Prihranki so statistično signifikantno in empirično dokazani in v velikem številu stavb potrjeni.

Pri energetskih sanacijah stavb, se prav tako kot pri novogradnjah, uspešno vgrajujejo komponente za pasivne hiše. Analiza izmerjenih rezultatov je pokazala, da se z uporabo EnerPHit standarda (standard za energetsko sanacijo po pravilih koncepta za gradnjo pasivnih hiš), zanesljivo dosega visoke prihranke.

Zaključne ugotovitve

  • Posamezni ukrepi (toplotna izolacija, 3-slojna zasteklitev, zrakotesnost in rekuperacija toplote) so učinkoviti!

  • Računski postopki orodja PHPP in uporabljeni robni pogoji, se potrjujejo v praksi. Odstopanja med računsko bilanco in dejansko izmerjenimi rezultati so zelo majhni. Pogosta razlika med pričakovanim in dejanskim rezultatom, t.i. "Performance gap", se pri pasivnih hišah ne dogaja.

  • Dodatne toplotne izgube na račun visokih ventilacijskih izgub (odprta okna), nimajo po predloženih statistikah pomemben vpliv na porabo toplotne energije.

bottom of page