top of page

NOV članek v reviji "Energy Efficiency"


S temo "Are the energy savings of the passive house standard reliable? A review of the as-built thermal and space heating performance of passive house dwellings from 1990 to 2018" je bil objavljen v spletni ediciji revije "Energy Efficiency". S tem je članek na voljo za znanstveno citiranje.

V članku so predstavljeni rezultati monitoringa celovito zajetih naselij, ki jih je Passivhaus Institut raziskovalno spremljal. Temeljno spoznanje raziskave je, da standard za gradnjo pasivnih hiš v svoji širini, že mnogo let deluje in da ni relevantnih odstopanj med projektiranimi oz. pričakovanimi in dejansko izmerjenimi rezultati.

bottom of page