top of page

Katera varianta se bolj splača?

Pred gradnjo novih ali obnovo obstoječih stavb, se vsi investitorji soočajo z možico vprašanj, med njimi je vedno tudi vprašanje iz naslova. Iz dolgoletnih izkušenj pri delu s strankami, arhitekti, izvajalci gradbenih in obrtniških del vem, da imamo vsi svoje izkušnje, znanja in občutke s katerimi oblikujemo - običajno različna mnenja.

Zavod ENEPRO, Maribor je bil ustanovljen prav z namenom pravočasne izdelave merljivih strokovnih podlag za določanje optimalnih kvalitet v gradbeništvu.

Tako od same ustanovitve delamo z orodjem PHPP (program za projektiranje pasivnih hiš), ki se permanentno razvija od leta 1993 in se danes uporablja po vsem svetu. Seveda je za uporabo programa ključnega pomena usposobljenost in s podeljenim certifikatom potrjeno znanje projektanta.

Osnovna uporabnost programa je izračun energetske učinkovitosti stavbe in v nadaljevanju preizkušanje, v kateri razred načrtovana stavba spada (pasivna, varčna ali drugo). Izračun nam pokaže, če stavba izpolnjuje vseh 10 kriterijev za pasivno hišo in razvrščenost v pod-razrede Classic, Plus ali Premium.

Nadgradnja rabe PHPP programa je projektiranje variant.

Običajno primerjamo izvedbe, ki se razlikujejo po energetski učinkovitosti. Variante opredelimo kot. npr. STANJE, PURES, NEH in Pasivna hiša. Lahko oblikujemo variante z različno visoko subvencijo, kot tudi bolj ali manj ekološke, poljubno...

Variante se razlikujejo po debelinah in vrstah toplotnih izolacij, kvalitetah oken in zasteklitve, prezračevalnih naprav, vrstah ogrevanja, ...

V nadaljevanju razlike finančno vrednotimo in pripravimo EKONOMSKI ali GOSPODARNOSTNI IZRAČUN.

Rezultat dela osebno predstavim, tudi s pomočjo grafov za lažje razumevanje.

Izbira variante ali dodatna optimizacija je tako bistveno olajšana. Izvedbo določimo na ta način, preden se izdelajo izvedbeni načrti oz. PZI.Commentaires


bottom of page