top of page
Korak po koraku do EnerPHit sanirane stavbe 

 

Z EnerPHit sanacijskim načrtom do privarčevane gotovine!

Povsem običajno je, da lastniki stavb izvajajo posodobitve postopno – praviloma skladno z razpoložljivim denarjem, časom a kdaj pa kdaj tudi urgentno. V izogib kasnejšim dodatnim ali celo podvojenim stroškom in škodi zaradi napačno izvedenih ukrepov, stroka priporoča celostno načrtovanje in medsebojno optimizacijo vseh ukrepov energetske sanacije stavbe. Za omenjeno celostno in dolgoročno načrtovanje je Institut za pasivne hiše iz nemškega mesta Darmstadt, razvil EnerPHit sanacijski načrt.

Veliko lastnikov stavb se izogiba stroškom celostne sanacije stavbe. Izvajajo praviloma le nujna vzdrževalna dela in popravila. Po raziskavi nemškega Zveznega instituta za raziskave v gradbeništvu, mestih in prostoru, se 85 % sredstev za obnove, vlaga v delne sanacije. Podobno je pri nas, kjer se sredstva javnega sklada Ekosklad, črpajo pretežno za posamezne sanacijske ukrepe. Gre za pomemben tržni segment in pomemben razvojni prispevek v smeri »trajnostnega fonda stavb« in »brezogljične družbe«.

EnerPHit certifikat
Udobne stavbe z najnižjimi stroški za energijo 

Povzemamo izjavo sodelavca Passivhaus Instituta: »Preden se urgentno lotite dela, si izdelajte celostni načrt z ustreznimi izračuni za takojšnje, kot tudi za kasneje načrtovane ukrepe. Na ta način si zagotovite medsebojno skladnost ukrepov, boljšo načrtovanje financiranja in stavbo, ki bo po izvedenem zadnjem koraku posodobljena, udobna in mnogo več vredna«.

 

Ekipa oddelka za certificiranje stavb, je razvila EnerPHit sanacijski načrt, ki omogoča daljnovidno načrtovanje posameznih sanacijskih ukrepov in preglednejši ter olajšan proces doseganja EnerPHit standarda posodobljene stavbe.

Slika prikazuje postopnost: Najprej vrata in okna, potem fasada in streha:

Z EnerPHit sanacijskim načrtom so koraki posodobitve stavbe, kot tudi končni cilj,

lepo ponazorjeni, pridobitev certifikata pa zelo olajšana. (Grafika: Passivhaus Institut)

Globalni standard za sanacije

Z EnerPHit standardom je Passivhaus Institut že leta 2010 postavil nov standard za energetsko sanacijo obstoječih stavb na raven pasivnih hiš. Ta standard se od takrat uporablja že po vsem svetu. Ukrepi za naše zmerno-hladno klimatsko območje, so med drugim vsaj 20 cm toplotne izolacije v ovoju stavbe, tri-slojno zastekljena okna s toplotno izoliranimi podboji, prezračevalni sistem z zadrževalnikom toplote, kot tudi zmanjšani vplivi toplotnih mostov.

 

EnerPHit postopna sanacija
Z EnerPHit standardom do razumno energetsko sanirane stavbe

Obstoječe stavbe so opredeljene s toplotnimi mostovi in drugimi značilnimi okoliščinami, kot npr. neugodna usmerjenost ali pogoji spomeniškega varstva. Naštete okoliščine lahko zelo podražijo ali celo onemogočijo učinkovito energetsko sanacijo stavbe. Standard EnerPHit postavlja ekonomsko dosegljiv cilj energetske sanacije s prilagojenimi kriteriji v primerjavi z novo zgrajenimi pasivnimi hišami. Cilj posodobljene in po EnerPHit standardu, energetsko sanirane stavbe je poraba največ 25 kWh/m2a (kilovatnih ur po kvadratnem metru na leto). Primerjalno dosegajo nove pasivne hiše 15 kWh/m2a in manj energetske varčnosti.

Varčevanje denarja s pravočasnim načrtovanjem

EnerPHit sanacijski načrt je sestavni del najnovejše verzije programa za načrtovanje pasivnih hiš (PHPP), ki je s strani Ekosklada tudi pri nas priznano orodje. Usposobljeni projektanti lahko z omenjenim orodjem (PHPP) načrtujemo različne sanacijske ukrepe, jih ovrednotimo in medsebojno uskladimo do smiselne celote in za želen cilj. Lastniki na ta način s korakoma izvedeno posodobitvijo stavbe, privarčujejo veliko denarja. Hkrati prejmejo z EnerPHit sanacijskim načrtom preglednico nad načrtovanimi ukrepi in predvidenimi energetskimi učinki. Nova je tudi možnost zagotavljanja kakovosti s prejemom »Pred-certifikata«. Pogoj za to je skrbno sestavljen EnerPHit sanacijski načrt.

bottom of page