top of page

Družba SmARTliving d.o.o. je bila ustanovljena konec leta 2022 z namenom trženja produktov in inženirskih storitev s področja sodobne stanovanjske gradnje. Ime je družba prejela na temelju programa SMARTLIVING z istoimensko blagovno znamko zasebnega zavoda, Instituta za energije in prostor ENEPRO, Maribor.

Filozofija, poslanstvo, aspekti in atributi, ki jih predstavlja blagovna znamka smo zapisali v dokument ID_SMARTLIVIG

Edited Image 2013-5-30-13_2_49_edited_ed

SmARTliving blagovna znamka nosi v sebi naslednji pomen:

                                 S - sophisticated = dovršeno

                                 M - master = mojstrska

                                 ART = umetnost

                       of LIVING = življenja - BIVANJA

SmARTliving ali "Smart ART of living" ali "pametna umetnost bivanja" je naše razumevanje poseganja v prostor, oblikovanja življenjskega prostora, izbire materialov in drugih komponent stavbe z upoštevanjem načel celovitosti za harmonično, zdravo in ustvarjalno življenje !

Z blagovno znamko SmARTliving ali s kratico SL označujemo poseben izbor preverjenih materialov, opreme, komponent za gradnjo ali obnovo stanovanjskih hiš. 
SL izbor temelji na 4E izračunih in dolgoletnih izkušnjah našega ustanovitelja pri realizaciji projektov.


Bodite pozorni na SL oznako kakovosti! Izdelki s to oznako, vas lahko navdušijo in vam bodo koristili kot vodilo skozi projekt gradnje ali obnove vašega doma.
bottom of page