top of page

Trajnostni PROJEKTI in viri financiranja

Delujemo povezani v projektne skupine, naša usmeritev in delovanje izhaja iz zavez:

 

Polovičarske in nestrokovne rešitve nas ne zanimajo, saj so le gradovi iz peska.

"Čudovitih izdelkov" iz reklam pri naših rešitvah ne uporabljamo, če so človeku in okolju nevarni ali škodljivi.

Vse kar počnemo, počnemo celovito, saj če manjka en sam "puzzle" oziroma delček, ima rešitev napako.

 

Odgovornost do uporabnikov naših storitev, družbena odgovornost ter trajnostna naravnanost v družbeno koristne in humanitarne dejavnosti z upoštevanjem socialno - ekonomskih vrednot, nas povezuje v projektne skupine z jasnimi cilji in usklajenimi aktivnostmi. S projektno organiziranostjo uresničujemo vse prednosti mrežnega povezovanja in sodelovanja, ki ustvarja novo dodano vrednost presežkov.

 

Projektno že delujejo naslednje skupine:

  • skupina za načrtovanje in gradnjo različnih objektov : arhitekti, projektanti, energetski svetovalec, svetovalci za naravne gradbene materiale

  • skupina za leseno montažno gradnjo: arhitekti in oblikovalci, projektanti, izvajalci obrtnih storitev

  • skupina za gradnjo iz konoplje, slame in drugih naravnih materialov: arhitekti, projektanti, pridelovalci konoplje in slame, izvajalci obrtnih storitev

  • skupina za samooskrbo z vrtnarjenjem in kultiviranjem neobdelanih kmetijskih površin: oblikovalci, agronomi, umetniki, ekonomisti, strokovnjaki naravoslovnih ved

  • skupina za sonaravno bivanje in osebnostni razvoj: udeleženci različnih strok z vrednotami trajnostnega razvoja

Z izvajanjem trajnostnih razvojnih projektov smo razvili različna orodja in programe za stalno strokovno napredovanje sodelavcev ter za celovitejšo izvajanje storitev glede na potrebe, ter so :

Uporabljamo orodja s katerimi zagotavljamo kvaliteto naših storitev:

*Metoda OK je lastni metodološki pristop k sanaciji stavb s komponentami za pasivne hiše (objavljena v COBISS)

*Metodologija gradnje kot optimalni koncept hiše določen s pomočjo točkovanih meril investitorja

*IT programska orodja za izdelavo načrtov in vizualizacijo (3D CAD CAM) 

*Interaktivni kalkulacijski model za predinvesticijsko oceno - 4E vrednotenje, je oblikovan s ciljem obvladovanja procesa gradnje, to je od nabora materialov, standardiziranih kosovnic, zajema količin za hitro pripravo ponudb, pogodb, analizo cen in stroškov, nabavni proces, projektno vodenje, priprava dela, nadzor, krmiljenje, obračuni in še kaj. S tem modelom se dosega 95% - 98% natančnost.

Prepoznavamo potrebe in se odzivamo z izvajanjem programov:

 

*SMART Kit - sistem za enostavno gradnjo kakovostnih hiš za vsakogar z možnostjo za samogradnjo

*BiSmart - delavnice za prepoznavanje pomembnih meril in elementov izbir ter strokovnih osnov za gradnjo, več.... 

​*Hitra hiša, najboljša hiša; zbiranje donacij za postavitev hiše pomoči potrebnim, več...

 

bottom of page