top of page

 

Politika zasebnosti

 

Splošno

Podatki upravljavca

Upravljavec je podjetje, ki upravlja s spletno stranjo in posledično z vašimi osebnimi podatki ter določa namene in sredstva obdelave pridobljenih podatkov.

Podatki upravljavca vaših osebnih podatkov na spletni strani https://www.enepro.biz/so spodaj.

Naziv pravne osebe: ENEPRO, Maribor,

Davčna številka: 28627121

Matična številka: 
Kontaktni elektronski naslov: info@enepro.eu

Kontaktna telefonska številka: 051 436440
Podatki o vpisu v register:   VPIS V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE št.: 

Kontaktna oseba in kontakt za dajanje informacij v zvezi z osebnimi podatki uporabnika: Peter Golob

Podatki obdelovalcev

Obdelovalec osebnih podatkov je tisti, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca. Naši obdelovalci obdelujejo osebne podatke uporabnikov v skladu z veljavno zakonodajo.

V primeru uporabe spletne strani https://www.enepro.biz/ oddaje naročil in prijave na različne brezplačne vsebine na tej strani, so vaši osebni podatki lahko posredovani naslednjim obdelovalcem podatkov:

 1. Facebook (https://www.facebook.com)

 2. Google Ireland Inc. (https://www.google.si/)

 3. Mailchimp, sistem za samodejno pošiljanje elektronske pošte in avtomatizacijo marketinga (www.mailchimp.com)

 4. Računovodstvo

Zakonodaja

Za presojo teh pogojev zasebnosti se uporabljata slovenska in evropska zakonodaja.

Pogoji zasebnosti so pripravljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in sprem.), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. list RS, št. 109/12 in sprem.) ter drugo slovensko in evropsko zakonodajo, ki ureja posamezna področja.

Definicije
Pogoji zasebnosti

Pogoji zasebnosti so interni akt _________________, ki je upravljavec osebnih podatkov na tej spletni strani in veljajo za vsa pravna razmerja med nami, obdelovalci in vami (uporabniki). V tem aktu so določene naše pravice in obveznosti, katerim moramo slediti pri upravljanju in obdelovanju vaših osebnih podatkov, ki nam jih zaupate na tej spletni strani.

Osebni podatek

Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, ki je fizična oseba. Vsi vaši osebni podatki se obdelujejo v skladu z nameni, ki jih določi upravljavec.

Uporabnik

Uporabnik je posameznik, ki je fizična oseba, katere osebni podatki so obdelovani na zakoniti ali pogodbeni podlagi med upravljavcem in tem posameznikom ali na podlagi izrecne privolitve, ki jo je posameznik dal upravljavcu.

Upravljavec

Upravljavec določa namene in sredstva obdelave v okviru svoje registrirane dejavnosti in/ali zakonskih pooblastil. Uporabnik je vnaprej seznanjen, kdo je upravljavec osebnih podatkov in kdo je obdelovalec njegovih osebnih podatkov.

Obdelovalec

Obdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov v imenu upravljavca, po njegovih navodilih, v okviru zakonitih namenov in načinov obdelave. Upravljavec zagotavlja uporabniku podatke o obdelovalcih njihovih osebnih podatkov v teh pogojih zasebnosti.

Obdelava

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Osebni podatki
Dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov spletnega mesta, naročnikov storitev in posameznikov v pravnih osebah, s katerimi poslovno sodeluje.

Pogoji zasebnosti opredeljujejo način obdelave osebnih podatkov takih posameznikov, ki so sklenili pogodbo oziroma naročili storitev, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za sklenitev pogodbe oziroma naročilo ali za izpolnjevanje pogodbe.

Pogoji zasebnosti opredeljujejo tudi način obdelave osebnih podatkov, za katere ima upravljavec podlage v zakonu ali za katere je pridobil pisno privolitev uporabnika, v kolikor se osebni podatki vnašajo neposredno na spletni strani upravljavca.

Zakonita podlaga za obdelavo

Zakonita pravna podlaga pomeni, da upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov, ker mu to nalaga zakonodaja, da izpolni zakonske obveznosti, ki veljajo za upravljalca.

V Republiki Sloveniji zakonske obveznosti obdelave določenih osebnih podatkov določajo zlasti:

 1. Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1;

 2. Pravilnik o izvajanju zakona na dodano vrednost;

 3. Zakon o davčnem postopku;

 4. Zakon o gospodarskih družbah;

 5. Slovenski računovodski standardi;

 6. Zakon o računovodstvu;

Upravljavec, v kolikor obdeluje osebne podatke uporabnika, ker je ta opravil spletni nakup ali naročil storitev pri upravljavcu, ta račun (z vsemi podatki o naročniku oz. stranki) hrani še 10 let.

Pogodbena podlaga za obdelavo

Pogodbena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov pomeni, da je obdelava potrebna za:

 1. izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali

 2. izvajanje ukrepov na zahtevo takega uporabnika pred sklenitvijo pogodbe.

Upravljavec uporabniku zagotavlja informacije o obdelavi njegovih osebnih podatkov v teh pogojih zasebnosti ter, kjer je potrebno, preko obvestil na svoji spletni strani.

Upravljavec za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov uporabnika ne potrebuje izrecnega soglasja.

V kolikor uporabnik ne zagotovi vseh osebnih podatkov, ki jih upravljavec potrebuje za izpolnitev pogodbenega odnosa, upravljavec ne more izvršiti naročila uporabnika. Pri tem upravljavec vedno skrbi, da od uporabnika pridobiva in nadalje obdeluje le toliko osebnih podatkov, kolikor jih potrebuje, da izpolni pogodbeni odnos.

Izrecna privolitev kot pravna podlaga

Izrecna privolitev je podlaga za obdelavo tistih osebnih podatkov, za katere upravljavec nima zakonite ali pogodbene pravne podlage za obdelavo.

Upravljavec zagotavlja možnost izrecne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pogoji zasebnosti in neposredno na spletni strani, preden uporabnik izrecno privoli v obdelavo.

Posamezne namene za tako obdelavo osebnih podatkov, upravljavec posebej navaja na spletni strani, kjer ima uporabnik možnost tako privolitev dati.

Upravljavec v razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku obvešča uporabnika o namenih ter za vsak različen namen uporabniku daje na voljo izrecno privolitev.

Upravljavec zagotavlja uporabniku pravico, da lahko izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Vrste osebnih podatkov

Vrste osebnih podatkov uporabnikov, ki jih obdelujemo za vnaprej določene namene:

 1. ime in priimek

 2. naslov elektronske pošte

 3. IP naslov

 4. drugo: ID piškotkov

Zakaj zbiramo vaše osebne podatke?

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za namene, ki so navedeni ter pri tem opredeljuje pravno podlago, na kateri te podatke obdeluje in določa, ali je izrecna privolitev uporabnika potrebna ali ne:

 1. pošiljanje informacij in obvestil, ki izhajajo iz pogodbene obveznosti (naročilo na e-novice, ki nimajo tržnih vsebin) – v primeru oddanih naročil izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov in obveščanje preko e-pošte o vsebinah, v zvezi z vašim naročilom, vsebinami itd., NI potrebna

 2. pošiljanje odgovorov na povpraševanja uporabnikov (izpolnitev obrazca za povpraševanje in/ali kontaktnega obrazca), pogodbena podlaga in zakoniti interes, izrecna privolitev NI potrebna

 3. pošiljanje promocijskih sporočil, oglasov, akcij, ki ne izhajajo iz pogodbene obveznosti (naročilo na e-novice, ki imajo tržne vsebine), izrecna privolitev JE potrebna. Pri vsaki prijavi na take vsebine, uporabnik z obkljukanjem okenca poda izrecno privolitev, da mu ponudnik vsebin na tej spletni strani pošilja informativne in promocijske vsebine. V nasprotnem primeru prijava na vsebine ni možna.

 4. profiliranje uporabnikov za namene ciljanega oglaševanja, vključno z remarketingom (neanonimno profiliranje, uporaba Google analitike, Facebook orodij ipd.), izrecno strinjanje z naložitvijo piškotkov, ki to profiliranje omogočajo, izrecna privolitev JE potrebna. Pri prvem obisku spletne strani z določeno napravo, uporabnik vedno prejme obvestilo o piškotkih s povabilom, da uredi nastavitve, katere piškotke dovoli namestiti. Omogočeno je, da omogoči namestitev vseh piškotkov ali le posameznega sklopa. Nastavitve piškotkov lahko ureja kadarkoli kasneje, pri vsakem naslednjem obisku, preko okenca za nastavitev piškotkov.

 5. registracijo uporabnika za namene uporabe storitev upravljavca (spletna trgovina, aplikacija, komentiranje, podajo mnenj), pogodbena podlaga, izrecna privolitev NI potrebna. Pri vseh navedenih aktivnostih se uporabnik strinja s splošnimi pogoji in to politiko zasebnosti.

 6. tržne raziskave in statistiko za namene izvajanja dejavnosti upravljavca (anonimno, brez obdelovanja osebnih podatkov uporabnikov), zakoniti interes, izrecna privolitev NI potrebna

Novi nameni za obdelavo osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke za nove namene, za katere nima ustrezne pravne podlage in ne izrecne privolitve le pod pogojem, da uporabniku zagotovi vse potrebne informacije za obdelavo njegovih osebnih podatkov za nove namene in od njega pridobi novo izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabnikov tretjim le v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

Javne objave uporabnikov

Upravljavec na spletni strani omogoča javne objave uporabnikov. Med javne objave štejemo vse tiste objave, kjer uporabnik sam javno objavi svoje osebne podatke z namenom komentiranja objav, objave mnenj, sodelovanja v nagradnih igrah in v drugih primerih.
Upravljavec ne odgovarja za zlorabe javno objavljenih osebnih podatkov uporabnikov s strani tretjih oseb, ker na to ne more imeti vpliva.
Upravljavec javno objavljenih podatkov uporabnikov ne obdeluje za druge namene, kakor za namen, da uporabniku javno objavo omogoči za komentiranje, mnenja in druge možnosti, ki so dostopne na spletni strani upravljavca.

Vaše pravice
Splošno

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva:

 1. dostop do osebnih podatkov,

 2. popravek osebnih podatkov,

 3. izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe),

 4. omejitev obdelave osebnih podatkov,

 5. ugovor obdelave osebnih podatkov,

 6. prenos osebnih podatkov.

Pravica do popravka

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva, brez odlašanja, da:

 1. popravi netočne podatke, ki jih upravljavec (ali njegovi obdelovalci) obdelujejo v zvezi z njim oziroma

 2. dopolni nepopolne osebne podatke.

Pravica do izbrisa

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izbris svojih osebnih podatkov brez odlašanja, če je izpolnjen vsaj eden od teh pogojev:

 1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

 2. uporabnik prekliče privolitev, ki jo je dal upravljavcu za obdelavo in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,

 3. uporabnik ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov:
  3.1. obdelava osebnih podatkov poteka v javnem interesu ali
  3.2. obdelava poteka zaradi zakonitih interesov upravljavca ali
  3.3. obdelava osebnih podatkov poteka za namene neposrednega trženja in/ali oblikovanja profilov.

 4. če se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito,

 5. če je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti, ki jo upravljavcu nalaga zakonodaja,

 6. če so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe za osebo, mlajšo od 16 let.

Uporabnik lahko pravico do izbrisa osebnih podatkov uveljavlja s sporočilom na info@enepro.eu.

Pravica do omejitve obdelave

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva omejitev obdelave, ko gre za enega od primerov:

 1. ko uporabnik oporeka točnosti podatkov, za obdobje, ko upravljavec lahko preveri točnost osebnih podatkov,

 2. če je obdelava uporabnikovih osebnih podatkov nezakonita, uporabnik pa nasprotuje izbrisu, ampak zahteva omejitev obdelave oz. uporabe,

 3. ko upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, za katere je imel pravno podlago ali izrecno privolitev uporabnika, ampak jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,

 4. če je uporabnik vložil ugovor (pravica do ugovora), dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca za obdelavo prevladajo nad razlogi uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Ko uporabnik uveljavlja to pravico, lahko upravljavec njegove podatke le shranjuje, obdeluje pa lahko le:

 1. z uporabnikovo (naknadno dano) izrecno privolitvijo,

 2. za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

 3. za varstvo pravic drugih uporabnikov (fizičnih ali pravnih oseb),

 4. zaradi pomembnega javnega interesa Evropske unije ali Republike Slovenije.

To pravico lahko uporabnik uveljavlja s sporočilom na info@enepro.eu.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik ima pravico, da od upravljavca prejme osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z njim. Uporabnik ima tudi pravico, da te pridobljene podatke posreduje naprej drugemu upravljavcu, brez da ga mi kot upravljavec pri tem oviramo, če:

 1. so bili podatki obdelovani na podlagi izrecne privolitve in

 2. se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Uporabnik ima pravico, da se njegovi podatki prenesejo od enega do drugega upravljavca, kadar je to tehnično izvedljivo.

To pravico lahko uporabnik uveljavlja s sporočilom na info@enepro.eu.

Pravica do ugovora

Uporabnik lahko kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ko upravljavec obdeluje njegove osebne podatke:

 1. v javnem interesu ali

 2. zaradi zakonitih interesov upravljavca,

 3. vključno z oblikovanjem profilov tega uporabnika.

Upravljavec ne preneha obdelovati uporabnikovih osebnih podatkov na podlagi ugovora, če:

 1. dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika ali

 2. jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Upravljavec mora vedno ugoditi zahtevi uporabnika, ko ta ugovarja, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je to povezano z neposrednim trženjem. Upravljavec mora prenehati obdelovati te osebne podatke za namene neposrednega trženja.

V ta namen ima upravljavec na mestih, kjer od uporabnika pridobi privolitev za obdelavo njegovih podatkov za namene neposrednega trženja, jasno in ločeno informacijo, da lahko uporabnik kadarkoli prekliče privolitev in ugovarja obdelavi teh podatkov za te namene.

To pravico lahko uporabnik uveljavlja s sporočilom na info@enepro.eu.

Avtomatizirana obdelava in oblikovanje profilov uporabnika

Uporabnik ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi njegovih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Uporabnik ne more uveljavljati pravice, da se njegovi podatki ne obdelujejo avtomatizirano, vključno z oblikovanjem profilov, če je taka odločitev (avtomatizirana obdelava):

 1. nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med uporabnikom in upravljavcem (npr. spletna košarica),

 2. dovoljena po pravu Evropske unije ali Republike Slovenije in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov uporabnika (npr. obdelava podatkov FURS-a),

 3. utemeljena z izrecno privolitvijo uporabnika (npr. za neposredno trženje preko sistemov za avtomatizirano pošiljanje tržnih sporočil).

Kjer je zahtevana izrecna privolitev, upravljavec zagotavlja ustrezna obvestila za uporabnika in potrditveno okno za izrecno soglasje.

Preklic izrecne privolitve

Upravljavec je zavezan, da pri vsaki obliki neposrednega trženja da uporabniku možnost, da z obvestilom preko elektronske pošte izpolni pravico do izvzetja, ki mu jo zagotavlja zakonodaja.

Upravljavec v 15 dneh prepreči uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem obvesti uporabnika, ki je to zahteval in sicer pisno v nadaljnjih petih dneh ali na drug dogovorjen način.

Pravica do pritožbe

Uporabnik lahko, če meni da so mu kršene pravice iz teh pogojev zasebnosti, vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki je v Republiki Sloveniji: Urad informacijskega pooblaščenca.

Avtorske pravice
Besedila, fotografije in videoposnetki

Vsa besedila, slike, video posnetki in druga dela, ki so objavljena na spletni strani https://www.spontanost.si/ so avtorsko delo in last upravljavca in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb sodelovanja med upravljavcem in uporabnikom, razen če ni na spletni strani drugače navedeno oziroma je za to pridobljeno ustrezno soglasje upravljavca.
Kakršna koli nepooblaščena redistribucija ali kopiranje vsebine je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

 
Končne določbe
Zavezujoča narava pravnih pogojev
 1. Pogoji zasebnosti veljajo za vse uporabnike, ki uporabljajo spletno mesto in upravljavcu posredujejo osebne podatke v upravljanje in nadaljnjo obdelavo.

 2. Pogoji zasebnosti so zavezujoči za upravljavca, obdelovalce in uporabnike pri posredovanju, upravljanju in obdelavi osebnih podatkov uporabnika ter pri uresničevanju pravic uporabnikov in obveznosti upravljavca in obdelovalcev.

 3. Pogoji zasebnosti so sestavni del vsake obdelave osebnih podatkov, skladno z vnaprej opredeljenimi nameni, podlagami za obdelavo, privolitvijo uporabnika ter vrstami osebnih podatkov, ki so predmet nadaljnje obdelave.

 4. Uporabnik je vnaprej seznanjen s temi pogoji zasebnosti, ki so dostopni na spletni strani upravljavca ter pri vseh obrazcih in dejanjih, kjer uporabnik lahko posreduje osebne podatke v obdelavo.

Spremembe pogojev zasebnosti
 1. Upravljavec redno posodablja pogoje zasebnosti v skladu z zakonskimi spremembami.

 2. Upravljavec uporabnike redno in pravočasno obvešča o spremembah v pisni obliki z elektronskim sporočilom.

 3. Upravljavec zagotavlja arhiv sprememb pogojev zasebnosti, ki je vsakemu uporabniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov info@enepro.eu.

Reševanje sporov

Upravljavec in uporabnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu upravljavca.

Politika zasebnosti je bila nazadnje spremenjena 7.11.2020.

bottom of page