top of page
Nove stavbe

​​- Nizko-energijska eko hiša Lorenčič, Lokavec (arhitektura in izvedba)

- Pasivna eko hiša Lorenčič, Lokavec (idejni projekt)

- Pasivna eko hiša Rozman, Kamnica (idejni projekt)

- Nizko-energijska eko hiša Biles, Vinska Gora (arhitektura in izvedba)

- Pasivna eko hiša Ribič, Pesnica (idejni projekt)

- Pasivna eko hiša Srša, Orehova vas (idejni projekt)

- Nizko-energijska eko hiša Gril, Arja vas (arhitektura in izvedba)

- Nizko-energijska hiša Božovič Močivnik, Krško (izvedba)

- Zaselek pasivnih eko hiš Ranca, Pesnica (idejni projekt izdelan po    

  geomantski analizi zemljišča)

- Dokončanje hotela Chalet, Italija

- Pasivna eko hiša Novak, Zg. Velka (idejni projekt)

- Pasivna eko hiša Birsa, Celje (arhitektura in izvedba)

- več ... 

Revitalizacije

​​- Večstanovanjska stavba Gregorčičeva 4-6, Radenci (predinvest. analiza)

- Enostanovanjska hiša Krepek, Maribor (EnerPHit predinvest. analiza)

- Večstanovanjska stavba Aškerčeva 4, Maribor (predinvesticijska analiza)

- Šport hotel Pokljuka (energetska predinvesticijska analiza)

- Poslovna stavba SRC, Ljubljana (energetska pred-investicijska analiza)

- Pasivna eko hiša Rozman, Kamnica (revizija projekta, investicijska ocena)

- Pasivna eko hiša Biles, Velenje (arhitektura, projektno vodenje, izvedba)

- Poslovni objekt, Lokavec (idejni projekt)

- Obnova cimprače, Jurovski dol (posnetek stanja)

- Pasivna eko hiša Jelušič, Zagreb (idejni projekt)

- več ...​​

Človeški potenciali

​​- predavanja za usposabljnje ekonomistov na višji strokovni šoli v Mariboru

- projekt PPS EQUAL z oblikovanjem programov za nacionalne politke

  zaposlovanja s sofinanciranjem iz EU socialnega sklada 

- oblikovanje in izvajanje programov javnih del za MO Maribor

- izdelava in uporaba orodij za prepoznavanje danosti in potencialov

  posameznikov z vodenjem v osebnosto karierno pot; CIP-center za

  iskanje zaposlitve s sofinanciranjem Zavoda RS za zaposlovanje

- predavanja, referati in usposabljanja na teme: "Ustvarjalnost in

  organizacija", "Osebnostna rast in podjetnost", "Človek-harmonija-

  ustvarjalnost-podjetnost-razvoj", "socialno podjetništvo",

  "samoorganiziranje in animiranje brezposelnih oseb", "osebnostni razvoj"

Poslovne in tehnološke reference

​​​​- Krizno vodenje podjetja BIVA hiše d.o.o. več ...

​​- Svetovanje družbi UNIOR d.d. pri vzpostavitvi modela reševanja            

  hčerinskega podjetja BIVA hiše d.o.o. ​ več ...

​​​- Implementacija tehnologije proizvodnje montažnih hiš v podjetju BIVA

  hiše d.o.o., več ...

- Zagon, uspešna rast in uspešno izpeljana prisilna poravnava podjetja

  PMD Golob d.o.o.

- Upravljanje pri prvi prisilni poravnavi podjetja Jutranjka d.d. Sevnica

- Ustanovitev in zagon regijskega podpornega podjetniškega okolja

- Razvojno in procesno delovanje v republiški in občinski javni upravi

Zrakotesnost - Blower door meritve

​​- Stanovanjska hiša Pečovnik, Maribor

- Športna dvorana OŠ Brezno, Podvelka

- Stanovanjska hiša Krepek, Maribor

- Stanovanjska hiša Lorenčič, Lokavec

- Stanovanjska hiša Pšunder, Maribor

- Stanovanjska hiša Rozman, Kamnica

- Stanovanjska hiša Žižek, Rogoza

- Vrtec Zg. Duplek

- Stanovanjska hiša Biles, Velenje

- Vrstne hiše Domino, Maribor - Pobrežje

- Vrstne hiše Miklavž na Dravskem polju

​- Stanovanjska hiša Karlovšek, Celje

- Stanovanjska hiša Birsa, Celje

- več ...

PHPP in EnerPHit izračuni 

- EnerPHit Čoh, Maribor

- PH Športna dvorana OŠ Brezno, Podvelka

- PH Polanec, Gačnik

- EnerPHit Pečovnik, Maribor

- NEH Makovšek, Oplotnica

- EnerPHit Okorn, Maribor

- EnerPHit Poslovna stavba MISI, Šentilj

- PH Vrabl, Maribor

- EnerPHit Večstanovanjska stavba Gregorčičeva 4-6, Radenci

- NEH Volarič, Jakobski dol

- PH Radovan, Ljubljana

- EnerPHit Večstanovanjska stavbe Pipuševa, Maribor

- Naselje PH in NEH Trnovska vas

- več ...

Športni podi

​​- Telovadnice OŠ Preserje pri Domžalah

- Telovadnica OŠ Podnanos

- ŠD Gripe Split

ŠD Zagorje

- ŠD Tri Lilije Laško

- več ...

Obrtne storitve

​​- Studenška brv Maribor - polagane Bangkirai podnic

- Spomenik "Onemele puške" Velenje - polaganje Bangkirai podnic

- Stavbno mizarska dela:

- Parketarska dela:

- Fasaderska dela:

- Izolaterska dela:

- več ...

Lesena fasada Reichenberg
bottom of page