top of page

POSREDOVANJE od IDEJE do VSELITVE

 

Tako, kot je dober načrt osnova za dober izdelek, je: 

 • dobra ideja,

 • složen projektantski tim, 

 • izkušen projektni vodja,

 • usposobljeni in vestni izvajalci

odločilen pogoj za dobro izveden projekt!

 

PROJEKTNO VODENJE

DSC_0231_edited_edited.jpg

Izvajam interdisciplinarne projektantske storitve, potrebne pri stanovanjski gradnji, kot npr.:

 • Geomantsko vrednotenje zemljišč z izdelavo predlogov pozidave za sonaravno bivanje

 • Preverjanje prostorskih pogojev občine in zakonodajalca za določeno zemljišče

 • Izdelava idejnih zasnov (IZ) in idejnega projekta (IDP) arhitekture, na osnovi unikatnih lastnostih parcele, okolja in investitorjevih želja

 • Analiza primernih materialov, gradbenih sistemov in tehnik gradnje, glede na investitorjeva merila

 • 4E vrednotenje Esence, Energetske, Ekološke in Ekonomske učinkovitosti

 • Optimizacija projekta in proračunske prilagoditve 

 • Izdelava projekta za gradbeno dovoljenje (DGD) z vsemi potrebnimi prilogami

 • Načrt gradbene konstrukcije s statičnim izračunom

 • Elaborat gradbene fizike

 • Elaborat požarne varnosti

 • Elaborat zaščite pred hrupom

 • Izdelava projekta za izvedbo (PZI) z vsemi potrebnimi prilogami

 • Izdelava projekta izvedenih del (PID)

 • Projektantski in gradbeni nadzor izvedbe del

 • Projektno vodenje

 • Izvedba projekta - inženiring 

bottom of page