top of page

Tečaji iz "prakse za prakso"

​Tečaji:

  • BiSMART I

  • BiSMART II

  • Pasivna hiša

  • PHPP

  • Zrakotesnost stavb

  • Gradbena fizika

  • Gradbena biologija

  • Trajnostna gradnja

LESENE GRADNJE

Sodobno tesarstvo se je razvilo iz klasičnega, omejenega na postavljanje ostrešij in opaženje betonov... 

V naši učni delavnici usposabljamo iz prakse za prakso - za delo v proizvodnji in na gradbišču

Priporočeni učni posnetki:

bottom of page