top of page

Zaradi dolgoletnih izkušenj  in uporabnega znanja, vam lahko za vaš INVESTICIJSKI PROJEKT podamo NEVTRALNO STROKOVNO MNENJE ali opravimo MEDIACIJO za razreševanje morebitnih nejasnosti in/ali sporov.

Investicijske projekte pa lahko v kakovostnem sodelovanju z nami, izpeljete tudi sami tako, da sami izbirate, uravnavate in neposredno spremljate potek izvajanja vašega investicijskega projekta, kar vam jamčimo z našimi blagovnimi znamkami: 

 

Z izvajanjem programa SMARTLiving (SL) smo projektantu in investitorju pripravili orodje za kakovostno usmerjanje na poti k uspešni uresničitvi vizije in ciljev.

Človek, okolje in objekt sta obravnavana spoštljivo in z iskrenimi nameni skupnega napredovanja za zlitje v novo kakovost !

SmARTliving

SMARTLIVING je blagovna znamka s pomenom SM ART of Living v kateri je združen program za celovito in harmonično gradnjo ali obnovo stavb z zagotavljanjem varnosti prostoraznižanih stroškov in izboljšanja kakovosti bivanja. SMARTLiving izraža umetnost bivanja, predstavlja prostor opredeljenih lastnosti in preverjenih vodil za odgovore na probleme in negotovosti investitorjev.

Pod blagovno znamko LESNE GRADNJE vam zagotavljamo:

  • dizajn, ki ustreza naročniku in je harmoničen z okolico

  • uporabo najboljših spoznanj stroke

  • izvajanje gradbenih in obnovitvenih del pretežno iz lesa in lesnih proizvodov

  • naravne materile, ki so v harmoniji z lesom

  • odgovornost za zagotavljanje in varovanje zdravja ljudi in narave

Lesne gradnje

ZAJEMITE BISTVENO Z NAMI. SKUPAJ bomo določili, oblikovali, izbirali in zagotovili kakovost.

PREPOZNATI - IZBRATI - DOŽIVETI - .....

Polovičarske in nestrokovne rešitve nas ne zanimajo, saj so le gradovi iz peska. "Čudovitih izdelkov" iz reklam pri naših rešitvah ne uporabljamo, če so človeku in okolju nevarni.

 

​K vsemu kar delamo pristopamo celostno, po usklajenih in vnaprej opredeljenih vaših in naših merilih ter skladno z najnovejšimi spoznanji stroke.

pikto ekohiša

SONARAVNO BIVANJE

po vaših potrebah in merilih stroke

pikto energija

ENERGETSKA VARČNOST

po merilih za pasivno ali nizkoenergijsko gradnjo

pikto les

NARAVNI MATERIALI

ki ne zastrupljajo prebivalcev in okolja

pikto samogradnja

SAMOGRADNJA

ob strokovni podpori z mentorskim  vodenjem vam omogočimo, da ste tudi vi mojstri gradnje

pikto čas

HITROST IZVEDBE

z montažo predizdelanih elementov

pikto ogenj

VARNOST 

glede gorljivosti matrerialov in potresov

pikto denar

DENARNI PRIHRANEK

z bistvenim znižanjem stroškov

pikto trajnost

MOBILNOST

pri selitvi v drugi kraj lahko gre hiša z vami

bottom of page