top of page

SmARTliving ali smart-art-of-living

​Podjetje SmARTliving d.o.o. je bili ustanovljeno konec leta 2022 a na temelju istoimene blagovne znamke in prodajnega programa, ki se je razvijal od leta 1992 z namenom in poslanstvom zagotavljanja harmoničnega bivalnega in ustvarjalnega okolja za vse, ki želijo, znajo in zmorejo sprejeti in uresničevati usmeritev optimalne celostne gradnje in holističnega bivanja.

Vizija je povezovati energije in prostor v harmonično celoto, saj je to tisti vzvod, ki ustvari pogoje za doživljanje zadovoljstva, ustvarjalnosti daje  krila ter sproža priložnosti za napredovanje. Usklajenost oziroma uravnoteženost med energijo in prostorom, določa kvaliteto bivalnega in delovnega okolja.

Z uveljavljanjem naprednih in skladnih rešitev oblikujemo, prenavljamo in gradimo hiše, stanovanja, poslovne, športne in druge objekte kot so: mostovi, razgledni stolpi in drugi, na način SONARAVNE GRADNJE in trajnostnega razvoja.

IZJAVLJAMO, da:

 

Jamčimo PREVERJENA praktična znanja z vrhunsko kakovostjo, utemeljene na naj-sodobnejših dognanjih stroke, ki jih odgovorno  prenašamo koristnikom naših storitev, več: področje USPOSABLJANJE.

bottom of page