top of page

MEDIATION from IDEA to MOVE-IN

 

Just as a good plan is the foundation of a good product, so is:

 • good idea,

 • complex design team,

 • experienced project manager,

 • qualified and conscientious contractors

a decisive condition for a well-executed project!

 

PROJECT MANAGEMENT

 

DSC_0231_edited_edited.jpg

Izvajam interdisciplinarne projektantske storitve, potrebne pri stanovanjski gradnji, kot npr.:

 • Geomantsko vrednotenje zemljišč z izdelavo predlogov pozidave za sonaravno bivanje

 • Preverjanje prostorskih pogojev občine in zakonodajalca za določeno zemljišče

 • Izdelava idejnih zasnov (IZ) in idejnega projekta (IDP) arhitekture, na osnovi unikatnih lastnostih parcele, okolja in investitorjevih želja

 • Analiza primernih materialov, gradbenih sistemov in tehnik gradnje, glede na investitorjeva merila

 • 4E vrednotenje Esence, Energetske, Ekološke in Ekonomske učinkovitosti

 • Optimizacija projekta in proračunske prilagoditve 

 • Izdelava projekta za gradbeno dovoljenje (DGD) z vsemi potrebnimi prilogami

 • Načrt gradbene konstrukcije s statičnim izračunom

 • Elaborat gradbene fizike

 • Elaborat požarne varnosti

 • Elaborat zaščite pred hrupom

 • Izdelava projekta za izvedbo (PZI) z vsemi potrebnimi prilogami

 • Izdelava projekta izvedenih del (PID)

 • Projektantski in gradbeni nadzor izvedbe del

 • Projektno vodenje

 • Izvedba projekta - inženiring 

bottom of page