top of page

Zahtevaj TEST ZRAKOTESNOSTI!

Kupujete stanovanjsko hišo, poslovno stavbo?

Ste med gradnjo in želite preveriti kakovost izvedenih del?

Vam Eko Sklad zahteva certifikat opravljene meritve?

Naslov je seveda "voda na naš mlin", saj izvajamo storitev, ki je znana pod imeni:

- Meritev zračne prepustnosti stavbe

- Blower Door

- Test zrakotesnosti stavbe

KAJ?

Gre za standardizirano meritev, kjer z ustreznim ventilatorjem ustvarimo oz. ponazorimo razmere podobne tistim, ko na stavbo vpliva manj močan veter.

Meritev se izvaja ob začasno zaprtih oknih, vhodnih vratih ter vseh drugih odprtinah, kot so dimnik, dovodi in odvodi prezračevalnega sistema, ...

Rezultat meritve je spoznanje o bolj ali manj natančno izvedenih delih na ovoju stavbe. Z drugimi besedami: gre za pregled kakovosti, saj izmerimo natančnost izvedenih stikov parne ovire.

ZAKAJ?

Napake izvajalcev so netesna mesta (špranje), kjer nam uhaja ali vdira topel zrak.

V zimskem času nam na teh mestih uhaja energija in prihaja do kondenzacije zračne vlage. Posledica so:

  • uničenje vgrajenih materialov

  • razvoj zdravju škodljive plesni

  • višji računi za ogrevanje

V poletnem času nam na teh mestih vdira topel zrak, ki nam vpihuje spore plesni in povzroča stroške obratovanja klimatske naprave.

PRIMER:

Po Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) in Tehničnih smernicah (TSG-01-004_2010), ki veljata v Sloveniji od 22.06.2010, zrakotesnost stavb, pri tlačni razliki 50 Pa (merjeno po standardu SIST EN 13829) ne sme presegati:

  • treh izmenjav zraka na uro (3h-1) pri stavbah brez mehanskega prezračevanja oz. n50 < 3,0 h-1

  • dveh izmenjav zraka na uro (2h-1) pri stavbah z vgrajenim sistemom mehanskega prezračevanja z več kot 0,7 kratno izmenjavo zraka, računano z Ve oz. n50 < 2,0 h-1

  • obvezno pod 0,6 kratno izmenjavo zraka na uro pri pasivnih stavbah oz. n50 < 0,6 h-1

Strošek ventilacijskih izgub pri stavbi s 150 m2 stanovanjske površine:

  • pri 3 kratni menjavi zraka na uro = 457 EUR/letno

  • pri 0,6 kratni menjavi zraka na uro = 91 EUR/letno

Skoraj neverjetno se zdi dejstvo, da pri mnogih stavbah iz grobe malomarnosti in neznanja izvajalcev, meritve sploh ni možno izvesti.

Prav tako je presenetljiv podatek, da je obvladovanje ventilacijskih izgub pri več-stanovanjskih stavbah lahko enakovreden sanacijski ukrep toplotno izolirani fasadi.

IN JA:

NEUSTREZEN REZULTAT MERITVE JE ARGUMENT ZA REKLAMACIJO!

Cena posamezne meritve? Že za 250 EUR

bottom of page