top of page

EKO SKLAD subvencije

Vaš projekt gradnje nove ali obnove stare stavbe, spremljamo strokovno, z energetskim PHPP izračunom in merjenjem zrakotesnosti stavbe.

Ob tem se priporočamo za vodenje procesa pridobitve subvencije Ekosklada. Prejmete lahko:

  • do 20.250 EUR za gradnjo ali nakup nove eno- ali dvostanovanjske hiše

  • do 40.000 EUR za celovito obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe

  • do 8.000 EUR za nakup stanovanja v novi tri- in večstanovanjski stavbi

  • do 12.000 EUR za nakup stanovanja v obnovljeni tri- in večstanovanjski stavbi

Prevzamemo vsa potrebna opravila, od priprave dokumentacije z vlogo, do usposabljanja izvajalcev z nadzorom izvedbe in pripravo zaključne dokumentacije. Vso komunikacijo z Ekoskladom - vse do izplačila subvencije.

bottom of page