top of page

Standard EnerPHit


Zaradi različnih ovir, je uporaba standarda za pasivne hiše pri sanaciji obstoječih stavb, pogosto povezana z nerazumnimi stroški in je posledično neupravičena oz. nerealna. V takšnih primerih vodi posodobitev stavbe po standardu EnerPHit, z uporabo komponent za pasivne hiše pri vseh relevantnih delih stavbe, do bistvenih izboljšav glede udobja, obvarovanja stavbe, gospodarnosti in porabe energije.

Standard EnerPHit je opredeljen z ustreznimi kriteriji za postopek "gradbeni sestav" in alternativno za postopek "energetska varčnost" (največ 25 kWh/m2a). Zadostuje izpolnjevanje kriterijev enega od postopkov. V obeh primerih je nujna uporaba lokalnih klimatskih podatkov, kot jih uporabljamo projektanti v programu za projektiranje pasivnih hiš (PHPP). Prav tako je nujno upoštevanje kriterijev o porabi in proizvodni obnovljivih virov primarne energije (PER), saj se na tej podlagi s svojo stavbo lahko uvrstimo v EnerPhit razrede: Classic, Plus ali Premium.

bottom of page